TERMINI E CONDIZIONI

IEVADS

Tīmekļa vietne www.nadahome.it pārvalda Nada Home. Uz Vietnes lietošanu attiecas šie lietošanas noteikumi (“Lietošanas noteikumi”). Piekļūstot Vietnei un izmantojot to, Lietotājs piekrīt Lietošanas noteikumiem. Lietošanas noteikumi veido līgumu starp Lietotāju un

Nada Home un to nevar mainīt bez Nada Home piekrišanas. Šie lietošanas noteikumi ir jāizlasa, atsaucoties uz katru Vietnes daļu, kas attiecas uz pašas Vietnes darbību un pieejamajiem pakalpojumiem.

Uz Vietnes lietošanu attiecas Lietošanas noteikumi. Lietotājam ir arī jāizlasa Nada Home Privātuma politika.

Nada Home patur tiesības jebkurā laikā un vienpusēji bez brīdinājuma mainīt Lietošanas noteikumus. Visas izmaiņas tiks publicētas Vietnē.

PIEKĻUVE VIETNE

Nada Home negarantē Lietotājam nekādus traucējumus, kas sastāv no līnijas darbības kavējumiem vai pārtraukumiem, kas neļauj piekļūt Vietnei Lietotāja pienākums ir netraucēt Vietnes darbību un jo īpaši apņemas to nedarīt. mēģināt apiet tās drošību, to neiejaukt, neielauzties tajā vai jebkurā gadījumā nekādā veidā neapdraudēt Vietnes vai jebkuras datorsistēmas, servera, maršrutētāja un jebkuras citas datorierīces darbību.

Lietotājam jābūt aprīkotam ar datoru, kas atbilst visiem tehniskajiem parametriem, kas nepieciešami Vietnes lietošanai un ir savietojams ar Vietni.Nada Home arī nevar garantēt un negarantē, ka jebkurš vietnes saturs ir brīvs no infekcijām, vīrusiem un/ vai cits saturs, kam ir piesārņojošas vai destruktīvas īpašības. Jūs esat atbildīgs par ar vīrusiem saistītu procedūru un kontroles ieviešanu (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), lai nodrošinātu jūsu īpašās drošības vajadzības un ienākošo un izejošo datu uzticamību.

JAUNUMI

Nada Home regulāri sūta biļetenu visiem lietotājiem, kuri ir abonējuši šo pakalpojumu. Šajos biļetenos varam informēt par jauniem produktiem, piedāvājumiem vai atlaidēm. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no informatīvā izdevuma saņemšanas, izmantojot atteikšanās opciju katra mūsu e-pasta apakšā vai rakstot uz customerservice@nadahome.it

AUTORTIESĪBAS UN INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA TIESĪBAS

Uzņēmuma vietne satur ar autortiesībām aizsargātu materiālu, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp tekstu, programmatūru, fotoattēlus, video un grafiku, un viss vietnes saturs ir aizsargāts ar autortiesībām kā kolektīvs darbs saskaņā ar Itālijas un starptautiskajiem autortiesību likumiem.

Jūs nedrīkstat pilnībā vai daļēji modificēt, publicēt, pārraidīt, piedalīties nodošanā vai pārdošanā, radīt atvasinātus darbus vai jebkādā veidā izmantot saturu.

Izņemot gadījumus, kad to nepārprotami atļauj autortiesību likums, vietnē esošo materiālu nedrīkst kopēt, atkārtoti izplatīt, pārsūtīt, publicēt vai izmantot komerciāli vai nekomerciāli bez Uzņēmuma un autortiesību īpašnieka rakstiskas atļaujas.

Ir atļauts drukāt un lejupielādēt izvilkumus no Vietnes privātai lietošanai, ievērojot šādus nosacījumus: (a) nekāds teksts vai grafika šajā tīmekļa vietnē netiek nekādā veidā mainīti; (b) neviena grafika šajā tīmekļa vietnē netiek izmantota atsevišķi no pavadošā teksta; (c) mūsu autortiesību un preču zīmju paziņojumi ir redzami uz visām kopijām.

SAITES NO CITĀM VIETĀM

Ja vēlaties izveidot saiti uz vietni no citām vietnēm, varat to darīt, ja vien veicat saiti uz vietnes sākumlapu, neatkārtojot to, un ar nosacījumu, ka tiek rezervēti šādi nosacījumi: 1. Nada Home logotips ir noņemts, izkropļots vai citādi mainīts; 2. Vietnes saturs nav iekļauts citā tīmekļa vietnē (tā sauktā "ierāmēšana"); 3. attiecības ar mums netiek sagrozītas, kā arī par mums netiek sniegta nepatiesa informācija; 4. neizmantojiet Nada Home zīmolu bez mūsu nepārprotamas rakstiskas piekrišanas; 5. Vietnē, no kuras tiek iestatīta saite, nav satura ar sliktu garšu, aizskarošu vai jebkuras citas personas intelektuālā īpašuma tiesībām vai citām tiesībām, un jebkurā gadījumā tā atbilst visiem piemērojamiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Saites esamība nekādā gadījumā nenozīmē, ka mēs apstiprinām vai sponsorējam saturu, produktus vai pakalpojumus, kas atrodas vai tiek reklamēti vietnē, no kuras saite tika izveidota.

Mēs arī paturam tiesības jebkurā laikā atsaukt pilnvaras izveidot saiti un pieprasīt tās noņemšanu. Šo nosacījumu neievērošanas gadījumā mēs paturam tiesības veikt jebkādas ar likumu atļautas darbības, lai aizsargātu mūsu intereses.

ATBILDĪBAS ATRUNA

Lai gan Uzņēmums cenšas vienmēr iekļaut precīzu un atjauninātu informāciju, mēs atsakāmies no jebkādas atbildības par Vietnē attēlotās informācijas vai materiālu precizitāti, pilnīgumu un saturu.

Mēs varam veikt izmaiņas vietnes saturā un materiālos jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma.

PRIVĀTUMS

Mūsu uzņēmums īpašu uzmanību pievērš personas datu aizsardzības jautājumiem.

Mēs aicinām jūs izlasīt mūsu Privātuma politiku, ar kuras palīdzību mēs sniedzam jums visu informāciju par personas datu vākšanu un apstrādi, atsaucoties uz mūsu vietni.

PIEMĒROJAMIE TIESĪBU AKTI UN JURISDIKCIJA

Šos lietošanas noteikumus regulē Itālijas tiesību akti, un tie ir jāinterpretē, piemērojot šos tiesību aktus.

Civiltiesiskā strīdā gadījumā, ja pircējs ir privātpersona, kas darbojas nolūkos, kas nav saistīti ar uzņēmējdarbību vai savu profesionālo darbību, obligātā teritoriālā jurisdikcija ir tiesnesim pēc patērētāja dzīvesvietas vai domicila, ja tāda atrodas. valsts teritorijā.

SERVIZIO KLIENTI

Tālāk ir sniegta informācija, lai sazinātos ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu:
Nada mājas lapa
e-pasts: customerservice@nadahome.it
tel. 08119041800