1. LĪGUMA DEFINĪCIJA UN PRIEKŠMETS

1.1. Šis līgums ("Līgums") ir distances līgums saskaņā ar Art. 45 un ss. 6. gada 2005. septembra Likumdošanas dekrēta Nr. 206 ("Patērētāju kodekss") patērētāju patērētāju gadījumā saskaņā ar Art. 3 Patērētāju kodeksa vai, pretējā gadījumā, pārdošanas līgums saskaņā ar Art. 1470 un ss. cc Līgums attiecas uz kustamā īpašuma pārdošanu starp Nada Home, kuras juridiskā adrese ir San Giuseppe Vesuviano (NA), Via Armando Diaz 171, un Klientu. Līgums tiek noslēgts tieši, Nada Home pieņemot pirkuma piedāvājumu, ko Klients ir izdevis tīmekļa vietnē www.nadahome.it, pamatojoties uz metodēm, kas aprakstītas šajā pantā. 3. Ja pirkuma piedāvājumu Pircējs noformulē telefoniski, Līguma noformēšana notiks ar Nada Home preces piegādi.

2. CENAS

2.1. Vietnē norādītās preču cenas www.nadahome.it tie ir norādīti eiro un ietver PVN, EEIA eko ieguldījumu saskaņā ar Likumdošanas dekrētu Nr. 49 no 14. gada 2014. marta un visus pārējos nodokļus. Piegādes izmaksas ir norādītas vietnē www.nadahome.it.

Klienta maksājamā cena ir tā, kas ir spēkā līguma noslēgšanas brīdī.

2.2. Ja ir norādīta nepareiza cena, Nada Home sazināsies ar Klientu, lai pārliecinātos, vai tā plāno turpināt preces iegādi par pareizo cenu. Ja Klients neplāno turpināt pirkumu vai Nada Home nevar ar viņu sazināties, Nada Home atcels pasūtījumu. Nada Home nav pienākuma pārdot preci par nepareizu cenu, ja kļūda ir bijusi Klientam zināma saskaņā ar parasto rūpību. Jebkura informācija par cenām ir pieejama vietnē www.nadahome.it vai sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu.

3. IEGĀDES UN APMAKSAS VEIDS

3.1. Nada Home pēc saviem ieskatiem un bez jebkādas atbildības pret Klientu var atteikt no Klienta saņemto pirkuma piedāvājumu. Ja Klients plāno iegādāties preces, kas vairs nav pieejamas, Nada Home informēs Klientu. Klients var gaidīt jebkuru pieejamību vai atcelt pasūtījumu.

3.2. Klients var maksāt ar (a) PayPal vai kredītkartēm; b) bankas pārskaitījums; c) skaidra nauda pēc piegādes; (d) Amazon Pay (e) Satispay (f) Scalapay. Maksājuma gadījumā, izmantojot PayPal, kredītkarti, Amazon Pay, Satispay vai Scalapay, Nada Home nosūtīs produktus tikai pēc maksājuma autorizācijas saņemšanas un, ja tas nenotiek, sūtījums netiks turpināts.

Ja maksājums tiek veikts skaidrā naudā, Nada Home preces parasti nosūtīs 1 darba dienas laikā pēc pasūtījuma veikšanas. Maksājumi ar čeku netiek pieņemti.

Veicot apmaksu ar bankas pārskaitījumu, pasūtījums tiks nosūtīts pēc pārskaitījuma ieskaitīšanas mūsu bankā.

Neveicot apmaksu 3 darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža, pasūtījums tiek atcelts un preces tiek nodotas atpakaļ pārdošanā.

3.3. Sīkāka informācija par maksājuma veidiem ir pieejama, sazinoties ar Nada Home vai tīmekļa vietnes www.nadahome.it sadaļā Maksājumi.

4. PRODUKTU PIEGĀDE

4.1. Nada Home piegādā produktus visā Itālijas teritorijā, tostarp Sanmarīno un Vatikānā. Papildu informācija ir pieejama, sazinoties ar Nada Home vai tīmekļa vietnē www.nadahome.it daļa sūtījumiem. Nada Home parasti piegādā 1-2 darba dienu laikā ar ātro piegādi un 4/5 darba dienu laikā ar standarta piegādi (izņemot darba dienas, sestdienas un svētdienas) no maksājuma saņemšanas (maksājuma gadījumā ar PayPal/kredītkarti/bankas pārskaitījumu/Amazon pay/Satispay/Scalapay) vai no pasūtījuma izpildes (maksājuma gadījumā ar piegādi).

4.2. Preces, uz kurām attiecas viens pasūtījums, nevar piegādāt uz dažādām adresēm un apmaksāt ar dažādiem maksājuma veidiem.

Nada Home piegādā uz adresi, kuru Klients norādījis pasūtījuma veikšanas brīdī.

4.3. Preču nozaudēšanas vai bojājuma risks pāriet uz Klientu, kad tas, veicot piegādi, preces pārņem materiālā valdījumā.

5. GARANTIJAS UN PALĪDZĪBA

5.1. Visiem tirgotajiem izstrādājumiem ir juridiskā atbilstības garantija, kas paredzēta 128. un turpmākajos pantos. punktā Patērētāju kodeksa, kas attiecas uz jebkuru iegādāto preču neatbilstību, kas pastāv piegādes brīdī un rodas 2 gadu laikā pēc piegādes. Jebkuri defekti vai bojājumi, kas radušies nejaušu notikumu vai Klienta atbildības dēļ par preces lietošanu neatbilstoši paredzētajam lietojumam, vai normāla nolietojuma sekas, tiek izslēgti no atbilstības defektiem un līdz ar to arī no juridiskās garantijas.
Pircējs var lūgt pārdevējam pēc savas izvēles preci salabot vai nomainīt bez maksas abos gadījumos, ja vien pieprasītais tiesiskās aizsardzības līdzeklis nav neiespējams vai nerada pārdevējam nesamērīgus izdevumus.
Patērētājam ir tiesības uz proporcionālu cenas samazinājumu vai pirkuma līguma izbeigšanu saskaņā ar 135. gada 4. jūlija noteikumiem. XNUMX bis XNUMX.punktu, un jo īpaši, ja: pārdevējs nav veicis remontu vai nomaiņu Patērētāju kodeksā paredzētajos termiņos un nosacījumos vai ir atteicies nodrošināt preces atbilstību; ja neatbilstība ir tik nopietna, ka attaisno tūlītēju cenas samazināšanu vai līguma laušanu; ja neatbilstība rodas, neskatoties uz pārdevēja mēģinājumu atjaunot preces atbilstību; ja pārdevējs ir paziņojis (vai tas ir skaidrs no apstākļiem), ka viņš nesāks atjaunot preces atbilstību saprātīgā termiņā vai bez neērtībām.
Patērētājam nav tiesību lauzt līgumu, ja neatbilstība ir tikai neliela.
Lai izmantotu šo garantiju, klientam par neatbilstību ir jāziņo ar pārdevējam adresētu paziņojumu, kurā norādīti konstatētie defekti un defekti.
Ja vien nav pierādīts pretējais, tiek pieņemts, ka jebkura neatbilstība, kas radusies viena gada laikā no preču piegādes brīža, jau pastāvēja šajā datumā, ja vien šī hipotēze nav nesavienojama ar preces vai defekta būtību. atbilstība.

6. KLIENTA PIENĀKUMI

6.1. Klients apliecina un garantē: (i) ir pilngadīgs; (ii) ka tā sniegtie dati Līguma izpildei ir pareizi un patiesi

7. PATĒRĒTĀJA ATTEIKŠANAS TIESĪBAS

7.1. Nada Home vēlas, lai tās klienti būtu apmierināti ar iegādātajiem produktiem. Klients, ja viņš ir patērētājs saskaņā ar Art. Patērētāju kodeksa 3. punktu, jums ir tiesības atkāpties no noslēgtā līguma bez soda un nenorādot iemeslu 14 dienu laikā no dienas, kad jūs vai jūsu norādītā trešā persona, kas nav pārvadātājs, preču fiziskais valdījums vai, ja vairākas preces ir pasūtītas ar vienu pasūtījumu un piegādātas atsevišķi, beidzas pēc 14 dienām no dienas, kad jūs vai trešā persona, kas nav pārvadātājs un kuru esat norādījis, iegūst fizisko valdījumu pēdējais labais. Atteikuma tiesības Klients var izmantot, paziņojot par to (iepriekš minētajā termiņā) pa tālruni, sazinoties ar Klientu apkalpošanas dienestu pa tālruni +39.08119041800 vai uz e-pasta adresi servizioclienti@nadahome.it. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma, ja prece tiek atgriezta pēc būtības neskarta. Klientam, kurš plāno izmantot atteikuma tiesības, preces jānosūta Nada Home (iepriekš minētajā termiņā) uz norādīto adresi, ievērojot tajās sniegtos norādījumus. Saskaņā ar Patērētāju kodeksa 59. pantu Klientam nebūs atteikuma tiesību, ja tiek piegādātas īpaši izgatavotas vai skaidri personalizētas preces.

7.2. Preces atgriešana, izmantojot paziņotās atteikuma tiesības, ietver iegādātās preces cenas un preču piegādes un atgriešanas izmaksu atlīdzināšanu. Jūs esat atbildīgs tikai par preču vērtības samazināšanos, kas radusies, rīkojoties ar precēm citādi, nekā tas ir nepieciešams, lai noteiktu preču raksturu, īpašības un darbību. Atmaksa tiks veikta bez nepamatotas kavēšanās un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 14 dienu laikā no atteikuma paziņošanas dienas. Naudas atmaksa parasti tiek veikta, izmantojot to pašu maksājuma veidu, ko izmanto Klients; Ja maksājums tiek veikts pēc piegādes, atmaksa tiks veikta ar bankas pārskaitījumu (šajā gadījumā klientam ir jānorāda Nada Home bankas rekvizīti). Papildu informācija par produktiem un relatīvajām garantijām ir pieejama tīmekļa vietnes www.nadahome.it sadaļā Returns un kompensācijas.

7.3. Ja Puses plāno pārsūdzēt parastā tiesu iestādē, kompetentā tiesa ir patērētāja dzīvesvietas vai domicils, kas ir obligāti saskaņā ar 33. panta 2. punktu. 206, 2005. punkts, let. u) Likumdošanas dekrēta XNUMX/XNUMX.

7.4. Patērētāji, kas dzīvo Eiropā, ir informēti, ka Eiropas Komisija ir izveidojusi tiešsaistes platformu, kas nodrošina alternatīvu strīdu izšķiršanas rīku. Šo rīku Eiropas patērētājs var izmantot, lai ārpustiesas ceļā atrisinātu jebkuru strīdu par preču un pakalpojumu pārdošanas līgumiem, kas noslēgti tiešsaistē un/vai no tiem izrietoši. Līdz ar to, ja esat Eiropā reģistrēts Patērētājs, varat izmantot šo platformu, lai atrisinātu jebkuru strīdu, kas izriet no šajā vietnē noslēgtā tiešsaistes līguma. Eiropas ODR platforma ir pieejama šajā saitē: https://webgate.ec.europa.eu/odr

8. VISPĀRĪGĀS KLAUZAS

8.1. Nada Home var nodot visas vai daļu no šī Līguma izrietošajām tiesībām un pienākumiem trešajām personām.

8.2. Nada Home patur tiesības mainīt šos Vispārējos nosacījumus bez iepriekšēja brīdinājuma un neierobežojot pārdošanu, kas veikta pirms šādām izmaiņām. Visas izmaiņas stāsies spēkā dienā, kad tās tiks paziņotas sabiedrībai, un attieksies uz pārdošanu, kas veikta pēc šī datuma. Vispārīgo nosacījumu jaunākā atjauninātā versija ir pieejama vietnē www.nadahome.it.

8.3. Klienta personas datus Nada Home apstrādā saskaņā ar Informācijas par datu apstrādi noteikumiem, kas pieejami tīmekļa vietnes www.nadahome.it sadaļā Privātums.

8.4. Uz šo līgumu attiecas Itālijas tiesību akti.

8.5. Nada Home srls pielīp al kods ētiski no asociācijas Itālijas del komercija Elektroniskā pieejams al sekojošs saite:
https://www.aicel.org/codice-etico-dei-merchant-aicel

8.6. Klientu apkalpošana ir pieejama no pirmdienas līdz piektdienai no 9:00 līdz 18:00 (izņemot darba dienās) pa tālruni 08119041800 vai e-pasta adresi servizioclienti@nadahome.it. Varat arī sazināties ar Nada Home pa pastu Nada Home klientu apkalpošanas dienesta adresē Via Armando Diaz, 171-80047 San Giuseppe Vesuviano (Na).